CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Warsztaty zajęć kreatywności

Formy i kryteria oceniania.

 

Podczas zajęć stosuje się oceny cząstkowe dla własnego użytku, w celu zachęcenia do zdrowej rywalizacji między uczniami, mobilizacji do wykazania się wiedzą i umiejętnościami oraz zachęcenia do zaangażowania się w ćwiczenia. Prezentowania informacji opartej na faktach lub uzyskanej w drodze badań. Oceny mają na celu zachęcenia dodawania komentarzy do informacji lub uzupełnienie.

 

Na uzyskanie oceny wyższej prócz klasyfikacji brana będzie pod uwagę ocena:

 • umiejętności łączenia teorii z praktyką,
 • przestrzegania dyscypliny pracy,
 • jakość wykonywanej pracy,
 • umiejętność kontrolowania przebiegu pracy oraz jej rezultatów, eliminowania błędów,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy na pozostałych zajęciach 
 • testy badające giętkość, płynność i oryginalność 
 • badanie wyników testów na kreatywność
 • odpowiedzi ustne
 • kartkówki
 • aktywność  na lekcji
 • praca samodzielna ucznia lub grupy uczniów 
 • zrozumienie tematu
 • posługiwania się wiedzą, pojęciami,
 • selekcjonowania materiału,
 • wyciągania wniosków,
 • dostrzegania związków przyczynowo skutkowych,
 • poprawność językowa.

 

Kryteria oceniania odpowiedzi ustnych:
 

 • zawartość merytoryczna (poprawność rzeczowa i wyczerpanie tematu)
 • argumentacja
 • wyrażanie sądów
 • stosowanie terminologii 
 • sposób prezentacji (samodzielność wypowiedzi, poprawność językowa, płynność, logiczne myślenie).
   

Kryteria otrzymywania ocen semestralnych i końcoworocznych

 

Ze względu na specyficzny charakter zajęć, które są prowadzone w formie treningów, decydującym czynnikiem na otrzymanie pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach. 

 

osoby których frekwencja wynosić będzie:

 

ponad 91% mogą ubiegać się o ocenę celującą

od 80% - 91% mogą ubiegać się o ocenę bardzo dobrą

od 61% - 79% mogą ubiegać się o ocenę dobrą

od 50% - 60% mogą ubiegać się o ocenę dostateczną

49% i poniżej nie będą klasyfikowane i mogą ubiegać się o ocenę dopuszczającą.

 

Utworzono:  13 września 2019, 08:55
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi