CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Wiedza o kulturze

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z WIEDZY O KULTURZE DLA LICEUM 1.PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego...

Utworzono: 13 września 2019, 08:43
Aktualizacja: 13 września 2019, 08:46

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne   Kryteria oceniania       Ocena - Celująca   Uczeń: · inicjuje dyskusje na określony temat · posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu · systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się nimi z grupą · biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu...

Utworzono: 13 września 2019, 08:43
Aktualizacja: 13 września 2019, 08:45

Warsztaty zajęć kreatywności

Formy i kryteria oceniania.   Podczas zajęć stosuje się oceny cząstkowe dla własnego użytku, w celu zachęcenia do zdrowej rywalizacji między uczniami, mobilizacji do wykazania się wiedzą i umiejętnościami oraz zachęcenia do zaangażowania się w ćwiczenia. Prezentowania informacji opartej na faktach lub uzyskanej w drodze badań. Oceny mają na celu zachęcenia dodawania komentarzy do informacji lub uzupełnienie.   Na...

Utworzono: 13 września 2019, 08:55
Aktualizacja: 13 września 2019, 08:55

Chemia i przyroda

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII  I PRZYRODY   Uczeń w czasie lekcji chemii i przyrody ma obowiązek przestrzegać regulaminu pracowni chemicznej oraz zasad BHP. Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji swój zeszyt, podręcznik oraz wszystkie przybory potrzebne do pracy. Uczeń ma obowiązek na bieżąco uzupełniać notatki w zeszycie przedmiotowym. W razie nieobecności, jeśli nowy materiał jest dla niego niezrozumiały...

Utworzono: 16 września 2019, 13:33
Aktualizacja: 16 września 2019, 13:33

Praktyczna matematyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  PRAKTYCZNA MATEMATYKA   Podczas zajęć stosuje się karty samooceny ucznia i oceny ucznia przez nauczyciela, mające na celu w dłuższej perspektywie zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, mobilizacji do wykazania się wiedzą i umiejętnościami oraz zachęcenia do zaangażowania się w rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących dnia codziennego, jak również przestrzegania dyscypliny...

Utworzono: 16 września 2019, 13:35
Aktualizacja: 16 września 2019, 13:35

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum