CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
Zdjęcie tła 2
Zdjęcie tła 3
Zdjęcie tła 4

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Wiedza o społeczeństwie kl II i III

  Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020   I. Postanowienia wstępne Przedmiotowe zasady oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej...

Utworzono: 19 grudnia 2018, 08:31
Aktualizacja: 16 października 2019, 12:13

Edukacja dla bezpieczeństwa

  Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020   I. Postanowienia wstępne 1. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego...

Utworzono: 19 grudnia 2018, 08:32
Aktualizacja: 16 września 2019, 13:40

Język polski

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla liceum 1.PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego...

Utworzono: 13 września 2019, 08:41
Aktualizacja: 13 września 2019, 08:52

Etyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z ETYKI DLA LICEUM 1.PZO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. 2. Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z „Podstawy programowej (...) kształcenia ogólnego (...)” z dnia 15.01.2009 r. (Dz.U. nr 4, poz.17), „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” (z...

Utworzono: 13 września 2019, 08:42
Aktualizacja: 13 września 2019, 08:44

Ekonomia w praktyce

Ekonomia w praktyce - kryteria oceniania       odpowiednie do specyfiki przedmiotu,  ocenianie umiejętności i postaw ekonomicznych   umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy;  aktywność, zaangażowanie i inicjatywę;  kreatywność i odwagę twórczego myślenia;  umiejętność współpracy i atmosferę panującą w...

Utworzono: 13 września 2019, 08:42
Aktualizacja: 16 września 2019, 15:46

"Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto grać się bawić."      (GLENN DOMAN)

Dbam o to, aby w naszej szkole jak najwięcej uczniów myślało podobnie oraz czerpało radość z uczenia się, z brania odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, rozwijając również przy tym i kształtując swoją osobowość. 

Małgorzata Kułaczkowska - dyrektor CLVI Liceum