CLVI Liceum
Ogólnokształcące Integracyjne
Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie tła 1
http://lo156.pl/system/gallery_pictures/pictures/000/003/985/admin_panel/kartka-świąteczna-720x415.jpg?1545381892
Zdjęcie tła 3
« Powrót do Przedmiotowe Systemy Oceniania

Praktyczna matematyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

 PRAKTYCZNA MATEMATYKA

 

Podczas zajęć stosuje się karty samooceny ucznia i oceny ucznia przez nauczyciela, mające na celu w dłuższej perspektywie zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, mobilizacji do wykazania się wiedzą i umiejętnościami oraz zachęcenia do zaangażowania się w rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących dnia codziennego, jak również przestrzegania dyscypliny pracy, jakości wykonywanej pracy i umiejętność kontrolowania przebiegu pracy oraz jej rezultatów.

Kryteria wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych:

  • Ze względu na specyficzny charakter zajęć decydującym czynnikiem na otrzymanie pozytywnej oceny jest obecność na zajęciach.

Osoby których frekwencja wynosić będzie:

ponad 91% mogą ubiegać się o ocenę celującą

od 80% - 91% mogą ubiegać się o ocenę bardzo dobrą

od 61% - 79% mogą ubiegać się o ocenę dobrą

od 50% - 60% mogą ubiegać się o ocenę dostateczną

49% i poniżej nie będą klasyfikowane i mogą ubiegać się o ocenę dopuszczającą

 

  • Ilość punktów z kart samooceny i kart oceny nauczyciela (15 kart pracy na półrocze, razem maksymalnie  60 pkt).

Przeliczenie punktów na ocenę szkolną będzie zgodne z zasadami wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

 

Karty oceny pracy uczniów przez nauczyciela:

Karta oceny pracy zespołowej (każdorazowo po zajęciach)

KRYTERIUM

(efektywna współpraca w zespole podczas rozwiązywania zadań problemowych)

TAK

2 pkt

CZĘŚCIOWO

1 pkt

NIE

0 pkt

SUMA PUNKTÓW

0-2 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta samooceny ucznia (każdorazowo po zajęciach)

KRYTERIUM

(efektywna współpraca w zespole podczas rozwiązywania zadań problemowych)

TAK

2 pkt

 

CZĘŚCIOWO

1 pkt

 

NIE

0  pkt

 

SUMA PUNKTÓW

0-2 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utworzono:  16 września 2019, 13:35
Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem

J.H. Pestalozzi